XƯỞNG MAY THU HƯƠNG
🌸 TÌM KHÁCH HÀNG ĐẶT MAY GIA CÔNG KHU VỰC HCM
🌸 XƯỞNG MAY THU HƯƠNG NHẬN HỢP ĐỒNG HÀNG GIA CÔNG TRONG NƯỚC & XUẤT KHẨU
🌸 CÓ 20 NĂM KINH NGHIỆM MAY THÊU
🌸 HỒ SƠ NĂNG LỰC:...