Ngày bầu bí em cho cháu nghe nhạc thính phòng và nhạc đồng quê ko lời :))