Đời sống ngày càng được nâng cao, mọi người bây giờ quan tâm nhiều đến sự phát triển của con nhỏ ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Những bản nhạc sẽ giúp trí thông mình của bé phát triển tốt hơn.