Cứ mở nhạc nhẹ âm thanh vừa đủ rồi nghe cùng bé, vừa nghe vừa làm chuyện khác nhẹ nhàng cũng được. Không cần phải có tai nghe riêng áp vào bụng.