cám ơn mn đã chai sẻ, mình thử áp dụng xem thế nào