Ngày 9/5 tại Hà Nội, Mobifone đã công bố giải pháp về nhận diện hình ảnh do chính tập đoàn này phát triển, dùng để áp dụng để hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi số hóa của các cơ quan và doanh nghiệp....