Có bệnh thì vái tứ phương, đó là lời mà cha ông ta đã răn dạy nhằm đề cao sức khỏe và tăng cường khả năng phòng bệnh. TRong đó vấn đề sức khỏe sinh lý nam ảnh hưởng khá nghiêm trọng không chỉ đối với...