Ai đã từng sinh em bé, mang bầu 9 tháng 10 ngày chắn sẽ thấu hiểu những khó khăn vất vả trong khoảng thời gian này. Nào thì nhan sắc xuống cấp, cảm xúc thay đổi bất thường, ăn gì cũng không vừa...