Trong thời kì mang thai, do sự thay đổi của một số hoóc-môn, mẹ bầu bị ra dịch khi mang thai nhiều hơn bình thường. Điều này không có lạ lẫm cả. Nhưng trong một vài trường hợp lại gây nguy hiểm. Vậy...