Nhà mình thích ăn bưởi nên sau bữa cơm thường ăn tráng miệng rất thích