khổ lắm các mẹ ạ, mỗi lần viêm với ngứa là mỗi lần thuốc với đi viên, sạch kiểu gì cũng dính mấy lần trong năm