Đúng rồi đó, độ ngọt của sữa Devondale vừa phải nên dễ uống lắm. Cả nhà mình dùng ai cũng khen ngon hết này.