1. set ba lô cùng đồ Thể Thao

Đồ Sport thì dĩ nhiên là linh động. Thường khi mặc đồ Thể Thao. Thì sẽ tránh những phụ kiện kèm theo, để đơn giản đi lại. tuy vậy, ko gì là ko thể.
trong những phụ...