Sau khi tinh trùng gặp trứng trong vòng 24 giờ các thông tin di truyền trong tinh trùng kết hợp với các thông tin di truyền trong trứng để tạo ra một tế bào mới và hình thành phôi thai. Lúc này đã...