cái này hay bạn ạ. Mình có thể xem lại chương trình đã phát :d