em thấy ở dưới quê ngoại e cũng lắp cái này. Trẻ con xem fim hoạt hình cả ngày :D