Quảng cáo hay không nhưng về giá trị nhân văn thì em đánh giá cao lắm đó ạ, nó thể hiện được tình yêu, tình thương mà đứa con nào cũng muốn nói với mẹ cha