Các nơi khác thường không niêm yết giá đâu bạn à, cái chính là tự tìm hiểu thôi, thành người tiêu dùng thông thái vậy :)