Mẹ mình là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Cho đến bây giờ khi mình cũng đã là mẹ, bà đối với mình vẫn là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Clip rất cảm động và chân thực :)