Tìm Ship Tự Do thần tốccc!!

Tải ứng dụng với phiển bản iOS cho
IPHONE tại: goo.gl/JuK9sz
Android tại: goo.gl/V4xMEH

Sự kiện ra mắt ngày 10-10/10 sẽ chính thức triệu hồi hàng trăm Shipper tự...