Dây cáp loại hay nhất bây chừ là loại bằng inox bán kính nhân 2 3mm. Nếu bạn có nam châm thì có thể thử xem dây cáp có hút nam châm tốt không, nếu không thì có thể dây cáp đó làm bằng inox