Như nhà mình thì chỉ cho bé xem mấy quyển sách hoa quả, đồ vật, màu sắc cơ bản thôi. Dạy bé mấy cái đấy và thỉnh thoảng xem thêm mấy video tiếng anh cơ bản chủ đề tương tự. 1 tuổi hơi nhỏ nhưng kiểu...