Hi, chân mày mình cũng thưa và ngắn, nhưng mình lại không biết vẽ chân mày nên mình phun mày luôn rồi :) Mình làm bên Miss Tram á, chổ này chất lượng ok lắm. dùng mực cao cấp nữa nên không ảnh hưởng...