Ý kiến của bạn cũng rất hay nhưng đó chỉ đúng với những bạn có học lực trung bình.
Còn như những bạn có học lực khá, giỏi thì trả ai lại muốn học ở các trường trung cấp hay trường nghề
mà ít nhất...