một cách thức nhẹ nhàng gắn kết tình thầy trò, 1 bài học quý cho học sinh