Mình mới cho con đến bệnh viện Đa khoa Phương Đông khám cho con xong, bệnh viện sạch đẹp,.bác sĩ nhiệt tình, chi phí hợp lý