Chào các Mom,
em chưa có kinh nghiệm làm mẹ, và sắp sửa đón cháu đầu lòng. Em đang băn khoăn về việc mua nôi cho con.
Trên facebook em thấy có bán loại nôi tự động
...