trước giờ mình cứ tưởng sinh thường là tốt nhất nhưng giờ mới biết là sinh mỗi kiểu có một ưu nhược điểm khác nhau đấy