cho m hỏi là tỷ lệ thính vs bột năng cho như nào với khoảng 1kg thịt nhỉ?